Què oferim?

Considerant una organització com a una entitat, és a dir, companyia o negoci, institució o associació, davant del compromís dels seus integrants amb la finalitat d’un objectiu comú, des de TR3S oferim una sèrie de serveis amb la finalitat d’assolir l’èxit tant a nivell particular, com a nivell col·lectiu dins la mateixa.

Treballem en dos àmbits a l’hora d’implantar millores: l’àmbit funcional a través del qual aconseguim millorar l’estructura organitzativa, definir bé les funcions de cada perfil laboral, establir un sistema de comunicació eficaç etc. i l’àmbit personal on millorar les habilitats de cada component de l’organització de manera que aporti màxim valor en el lloc que ocupa i esdevingui facilitador en la interacció amb les altres persones de l’organització.

Cada àmbit implica treballar unes eines o altres segons l’objectiu definit en el procés de millora.

Eines més destacades que utilitzo, entre d’altres:

Pla de formació

Plans d'acollida de persones

Gestió del departament de recursos humans

Coaching executiu

Plans estratègics

Plans de comunicació interns

Auditories internes

Processos operatius

Plans de millora organitzacional

Professiogrames

Formació en habilitats

Plans de gestió del clima laboral

Plans de carrera

Selecció de personal

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner